Okucie budowlane - rozbudowa w pionie (na 1 dodatkowy środkowy kolektor)

Cena netto: 167,00 zł
Nr kat. 27.01.04

Okucie budowlane przeznaczone jest do zabudowy kolektorów płaskich (tylko typoszeregu KS2000/KS2100) bezpośrednio w połaci dachu, zamiast pola dachówek. Ten rodzaj zabudowy kolektorów znajduje zastosowanie przede wszystkim w nowych budynkach lub też przy okazji remontu i wymiany pokrycia dachu.

Kolektory słoneczne układane są bezpośrednio na deskowaniu lub łatach dachowych. Wymagane nachylenie połaci dachu wynosi przynajmniej 30o. Oferowane 4 rodzaje zestawów okucia budowlanego pozwalają na montaż kolektorów zarówno w jednym rzędzie, jak i sąsiadująco w większej liczbie rzędów (jedne pod drugimi).

Okucie budowlane – rozbudowa w pionie, na 1 dodatkowy środkowy kolektor (ZESTAW 4, Symbol RS-336) zamawiane jest w przypadku zabudowy kolektorów w połaci dachu, w 2 lub więcej rzędach (jedne pod drugimi). Służy do zabudowy kolektorów znajdujących się wewnątrz pola (nie skrajnych). Szczegółowe wskazówki zamówienia wymaganej ilości zestawów okucia budowlanego w zależności od liczby kolektorów słonecznych znajdują się na rysunku.

dobór mocowania dla kolektorów płaskich Hewalex, integracja z dachem, okucie budowlane

Dodatkowe informacje i materiały