System w domu z instalacją fotowoltaiczną

Innowacyjne rozwiązanie służące w głównej mierze do kontroli oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w domach jedno- i wielorodzinnych. System pozwala na miejscu lub zdalnie przez Internet wpływać na pracę urządzeń elektrycznych w domu. Głównym celem jest ograniczenie niekorzystnego oddawania do sieci nadwyżki energii wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie dalsza poprawa efektu finansowego z jej zastosowania.

Opti-Ener w domu z instalacją fotowoltaiczną

Co zyskasz korzystając z OPTI-ENER?

Zagospodarowanie nadwyżek energii
wytwarzanej z instalacji PV
+

Zagospodarowanie nadwyżek energii wytwarzanej z instalacji PV

Nadwyżka energii wytwarzana w instalacji PV jest oddawana do sieci elektroenergetycznej. Reguła opustów zakłada, że można ją później odebrać, ale z potrąceniem 20% ilości w przypadku instalacji o mocy do 10 kW. Stanowi to „prowizję” pobieraną za wykorzystanie sieci jako magazynu energii.

Zadaniem systemu OPTI-ENER jest uruchamianie urządzeń domowych w okresach zwiększonej wydajności instalacji PV. Dzięki temu wykorzystuje się bezpłatną energię nawet podczas nieobecności mieszkańców domu i ogranicza ilość oddawanej do sieci energii (i zarazem „prowizji”).

Kontrola zużycia energii
elektrycznej w domu
+

Kontrola zużycia energii elektrycznej w domu

Możliwość obserwacji bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz zachowanych statystyk, pozwala na ocenę poziomu jej zużycia w poszczególnych porach dnia, a także w rozróżnieniu na dni robocze, weekendy, czy miesiące. Przy podziale instalacji elektrycznej na fazy, można także zorientować się jaka strefa budynku, czy grupa urządzeń jest najbardziej energochłonna itp.

Zużycie energii może być prezentowane zarówno w postaci jednostek kWh, jak również w przeliczeniu na złote. Takie informacje pozwalają kontrolować i optymalizować pracę urządzeń i obniżać koszty eksploatacyjne domu.

Kontrola jakości dostarczanej
energii elektrycznej
+

Kontrola jakości dostarczanej energii

Na podstawie podstawowych statystyk możliwy jest odczyt ilości pobieranej energii, chwilowej mocy oraz czasu pracy urządzeń podłączonych do systemu.

Z kolei statystyki serwisowe zawierają takie szczegółowe informacje jak m.in. zmienność napięcia w sieci, czy obciążenia prądowe występujące w domowej instalacji elektrycznej. Jest to więc cenne narzędzie diagnostyczne. Dodatkowo użytkownik może otrzymywać alarmy o niewłaściwej pracy urządzeń lub problemach takich jak np. spadki napięcia.

Automatyczna praca i zdalne włączanie
urządzeń elektrycznych
+

Automatyczna praca i zdalne włączanie urządzeń elektrycznych

Za pomocą modułu OPTI-ENER możliwe jest sterowanie pracą 4, a przy współpracy z modułem OPTI-TEMP w sumie 6 urządzeń elektrycznych. Możliwe jest m.in. zaprogramowanie kolejności włączenia urządzeń, czy też godzin ich pracy w ciągu dnia.

Urządzenia mogą być także włączane zdalnie np. przy wykorzystaniu wygodnej aplikacji dla smartfonów.

Pomoc w decyzji o zmianie
taryfy zakupu energii
+

Pomoc w decyzji o zmianie taryfy zakupu energii

Znając poziom zużycia energii w poszczególnych porach dnia, a także dniach tygodnia, można podjąć trafną decyzję o zasadności zmiany taryfy na zakup energii. W większości przypadków zmiana taryfy 1- na 2-strefową (np. z G11 na G12w) pozwala obniżyć koszty zakupu energii o 10-20% rocznie.

Znajomość zużycia energii w różnych okresach pozwala także przesuwać w czasie pracę urządzeń domowych, aby maksymalnie wykorzystać okresy dostępu do tańszej energii elektrycznej.

Podgląd działania systemu
w domu jednorodzinnym
+

Podgląd on-line działania OPTI-ENER w domu jednorodzinnym z instalacją PV

Udostępnione demo systemu Opti-Ener przedstawia dane z domu jednorodzinnego, którego średnie roczne zużycie przed zastosowaniem systemu wynosiło około 6000kWh. Na dachu domu znajduje się testowa mikroinstalacja PV o mocy 580Wp. Na instalację składają się dwa monokrystaliczne panele JA SOLAR o mocy 290Wp oraz mikroinwerter o mocy 500W. Nachylenie dachu wynosi 25° w kierunku południowo-wschodnim a o poranku panuje duże zacienienie.

W domu zainstalowano system Opti-Ener oraz moduł Opti-Temp, który dodatkowo pozwala regulować pracę grzałki. Założony poziom autokonsumpcji to 100%.

Przejdź do wersji demonstracyjnej i poznaj wszystkie funkcje systemu OPTI-ENER!

Opti-Home - oddawanie energii z fotowoltaiki

Co zrobić z nadmiarem energii z fotowoltaiki? Opti-Home razem z systemem Opti-Ener pozwala na kontrolę i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Sterowanie pracą urządzeń zwiększa efekty zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

OPTI-TEMP - grzanie wody fotowoltaiką

Chcesz ogrzewać wodę prądem z fotowoltaiki? Moduł OPTI-TEMP jest opcjonalnym wyposażeniem Opti-Ener, które pozwala sterować płynnie mocą grzałki elektrycznej w podgrzewaczu wody.

Schemat systemu OPTI-ENER w domu mieszkalnym z instalacją fotowoltaiczną

W skład systemu wchodzi sam główny moduł OPTI-ENER oraz Modem EKO-LAN dla zapewnienia zdalnej komunikacji i obsługi. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie modułu OPTI-TEMP dla rozszerzenia funkcji systemu – zwiększenia liczby sterowanych urządzeń elektrycznych z 4-ech do 6-ciu. Moduł OPTI-TEMP pozwala także płynnie sterować mocą grzałki elektrycznej w podgrzewaczu wody dla dokładnego zagospodarowania chwilowych nadwyżek energii wytwarzanej przez instalację PV. Moduł OPTI-TEMP można podłączyć do OPTI-ENER przewodem komunikacyjnym lub opcjonalnymi modułami radiowymi. Opcję dodatkową stanowi także Konwerter PV, umożliwiający monitorowanie pracy po stronie inwertera, a także ograniczanie mocy energii elektrycznej oddawanej do sieci, w przypadku specjalnych wymagań ze strony np. sprzedawcy energii.

  • Kontroluj zużycie energii w swoim domu
  • Decyduj o oddawanej do sieci nadwyżce energii
  • Zwiększaj oszczędności z pracy instalacji fotowoltaicznej

Bądź gospodarny dzięki systemowi OPTI-ENER

> Pełna oferta komponentów systemu OPTI-ENER