System w obiekcie usługowym, przemysłowym, itp.

Innowacyjne rozwiązanie służące do kontroli oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiektach usługowych, przemysłowych itp. System pozwala na miejscu lub zdalnie przez Internet wpływać na pracę urządzeń elektrycznych. W przypadku posiadania instalacji fotowoltaicznej głównym celem jest ograniczenie niekorzystnego oddawania do sieci nadwyżki energii wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej. System skutecznie wspomaga zarządzanie bilansem energetycznym przedsiębiorstwa.

Opti-Ener w obiekcie usługowym, przemysłowym itp.

Co zyskasz korzystając z OPTI-ENER?

Zagospodarowanie nadwyżek energii
wytwarzanej z instalacji PV
+

Zagospodarowanie nadwyżek energii wytwarzanej z instalacji PV

W przypadku przedsiębiorstw ustawa zakłada maksymalizację zysków poprzez wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej przede wszystkim na własne potrzeby. Nadwyżka energii wytwarzana w instalacji PV jest odsprzedawana do sieci energetycznej.Cena zakupu energii elektrycznej przez dostawcę wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE. W roku 2018 średnia cena sprzedaży była równa 0,17 zł.

Zadaniem systemu OPTI-ENER jest uruchamianie urządzeń elektrycznych w okresach zwiększonej wydajności instalacji PV. Dzięki temu wykorzystuje się bezpłatną energię i ogranicza ilość oddawanej do sieci energii.

Kontrola ilości zużywanej energii
elektrycznej
+

Kontrola ilości zużywanej energii elektrycznej

Możliwość obserwacji bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz zachowanych statystyk, pozwala na ocenę poziomu jej zużycia w poszczególnych miesiącach, dniach i porach dnia. Przy podziale instalacji elektrycznej na fazy, można także zorientować się jaka strefa budynku, czy grupa urządzeń jest najbardziej energochłonna.

Zużycie energii może być prezentowane zarówno w postaci jednostek kWh, jak też w przeliczeniu na złote. Takie informacje pozwalają kontrolować i optymalizować pracę urządzeń i obniżać koszty eksploatacyjne obiektu.

Kontrola jakości dostarczanej
energii elektrycznej
+

Kontrola jakości dostarczanej energii

Na podstawie podstawowych statystyk możliwy jest odczyt ilości pobieranej energii, chwilowej mocy oraz czasu pracy urządzeń podłączonych do systemu.

Z kolei statystyki serwisowe zawierają takie szczegółowe informacje jak m.in. zmienność napięcia w sieci, czy obciążenia prądowe występujące w domowej instalacji elektrycznej. Jest to więc cenne narzędzie diagnostyczne. Dodatkowo użytkownik może otrzymywać alarmy o niewłaściwej pracy urządzeń lub problemach takich jak np. spadki napięcia.

Automatyczna praca i zdalne włączanie
urządzeń elektrycznych
+

Automatyczna praca i zdalne włączanie urządzeń elektrycznych

Za pomocą modułu OPTI-ENER możliwe jest sterowanie pracą 4, a przy współpracy z modułem OPTI-TEMP w sumie 6 urządzeń elektrycznych. Możliwe jest m.in. zaprogramowanie kolejności włączenia urządzeń, czy też godzin ich pracy w ciągu dnia.

Urządzenia mogą być także włączane zdalnie np. przy wykorzystaniu wygodnej aplikacji dla smartfonów.

Możliwość ograniczania maksymalnej
mocy inwertera
+

Możliwość ograniczania maksymalnej mocy inwertera

Przy zastosowaniu Konwertera PV możliwe jest ograniczanie maksymalnej mocy inwertera. Taka funkcja może być wymagana jeśli umowa z dostawcą energii elektrycznej wprowadza ograniczenie dla mocy i ilości energii oddawanej do sieci elektroenergetycznej.

Pomoc w decyzji o zmianie
taryfy zakupu energii
+

Pomoc w decyzji o zmianie taryfy zakupu energii

Znając poziom zużycia energii w poszczególnych porach dnia, a także dniach tygodnia, można podjąć trafną decyzję o zasadności zmiany taryfy na zakup energii. W większości przypadków zmiana taryfy 1- na 2-strefową (np. z G11 na G12w) pozwala obniżyć koszty zakupu energii o 10-20% rocznie.

Znajomość zużycia energii w różnych okresach pozwala także przesuwać w czasie pracę urządzeń, aby maksymalnie wykorzystać okresy dostępu do tańszej energii elektrycznej.

Schemat systemu OPTI-ENER w obiekcie usługowym, przemysłowym, itp.

W skład systemu wchodzi sam główny moduł OPTI-ENER oraz Modem EKO-LAN dla zapewnienia zdalnej komunikacji i obsługi. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie modułu OPTI-TEMP dla rozszerzenia funkcji systemu – zwiększenia liczby sterowanych urządzeń elektrycznych z 4-ech do 6-ciu. Moduł OPTI-TEMP pozwala także płynnie sterować mocą grzałki elektrycznej w podgrzewaczu wody dla dokładnego zagospodarowania chwilowych nadwyżek energii wytwarzanej przez instalację PV. Moduł OPTI-TEMP można podłączyć do OPTI-ENER przewodem komunikacyjnym lub opcjonalnymi modułami radiowymi. Opcję dodatkową stanowi także Konwerter PV, umożliwiający monitorowanie pracy po stronie inwertera, a także ograniczanie mocy energii elektrycznej oddawanej do sieci, w przypadku specjalnych wymagań ze strony np. sprzedawcy energii.

  • Kontroluj zużycie energii w obiekcie usługowym, przemysłowym, itp.
  • Decyduj o oddawanej do sieci nadwyżce energii
  • Zwiększaj oszczędności z pracy instalacji fotowoltaicznej

Bądź gospodarny dzięki systemowi OPTI-ENER

Opti-ener w obiekcie przemysłowym
> Pełna oferta komponentów systemu OPTI-ENER