Wybór rodzaju kolektora słonecznego powinien uwzględniać szereg kryteriów. Jednym z najważniejszych jest koszt zakupu tego typu urządzeń. Należy wziąć pod uwagę koszt zakupu w odniesieniu do spodziewanych efektów ekonomicznych. Tak więc wyższy koszt zakupu kolektora próżniowego powinien przekładać się na zdecydowanie wyższe efekty jego pracy. Dzięki temu stosując kolektory próżniowe klasy Premium można zmniejszyć powierzchnię absorbera kolektorów próżniowych w porównaniu do kolektorów płaskich. Pozwala to zmniejszyć niekorzystną różnicę między wyższym kosztem zastosowania instalacji solarnej z kolektorami próżniowymi, w porównaniu do instalacji z kolektorami płaskimi.

Kolektory płaskie Hewalex na dachu domu jednorodzinnego
Kolektory płaskie Hewalex w budynku jednorodzinnym na dachu krytym dachówką ceramiczną
Kolektory próżniowe Hewalex na elewacji budynku przy braku miejsca na dachu
Kolektory próżniowe Hewalex w dużej instalacji solarnej

W porównaniach typu „kolektor płaski czy próżniowy”, koszty inwestycji mogą kształtować się bardzo różnie. Jest to uzależnione od przeznaczenia instalacji solarnej i dobieranej do danych potrzeb powierzchni kolektorów słonecznych. Dla wysokowydajnych kolektorów próżniowych klasy Premium możliwy jest dobór mniejszej powierzchni absorbera, niż w przypadku zastosowania kolektorów płaskich. Efekty całoroczej pracy mogą być porównywalne dla mniejszej powierzchni kolektorów próżniowych, w odniesieniu do kolektorów płaskich.

Ceny kolektorów słonecznych - ogólny przegląd oferty rynkowej

Porównując ceny kolektorów słonecznych na podstawie danych producentów (netto katalogowe) można zauważyć, że:

  • ceny kolektorów płaskich odniesione do powierzchni apertury (czynna powierzchnia kolektora) wynoszą od 587 do 1192 zł/m2, podczas gdy próżniowych od 1395 do 3410 zł/m2. W skrajnej więc sytuacji, różnica w cenie między kolektorem płaskim, a próżniowym może być nawet niemal 6-krotna (3410 zł / 587 zł)
  • średnia cena kolektora płaskiego na rynku polskim wynosi 889 zł/m2, podczas gdy próżniowego 2182 zł/m2. Różnica wynosi więc przeciętnie 2,5 razy na niekorzyść kolektorów próżniowych
  • nawet najtańszy kolektor próżniowy (1395 zł/m2) będzie droższy od najdroższych w zestawieniu kolektorów płaskich (1192 zł/m2), jednak porównując efekty pracy, ten sam kolektor próżniowy będzie się cechował niższymi uzyskami ciepła od większości kolektorów płaskich

Zestawienie cen katalogowych kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych. Ceny jednostkowe zł/m2 odniesione zostały do powierzchni apertury, na podstawie cen katalogowych netto z 2012 roku. W zestawieniu uwzględniono kolektory firmy Hewalex oraz w kolejności alfabetycznej: ACV, Biawar, Buderus, Cosmosun, DeDietrich, Galmet, Immergas, Junkers, Kospel, Poleko, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watt.

W porównaniu „Kolektor płaski czy próżniowy”, z uwzględnieniem kryterium ceny, zdecydowanie korzystniej prezentują się kolektory płaskie. Cena ich zakupu jest w odniesieniu do powierzchni apertury niższa, co przełoży się na krótsze okresy zwrotu kosztów inwestycji. Za wyższą ceną wielu kolektorów próżniowych nie idzie w parze wyższa wydajność cieplna. Istotną informację stanowi porównanie wskaźników „Cena/Wydajność”. Dzieląc przez siebie cenę apertury kolektora słonecznego (zł/m2) i wydajność cieplną w typowym zakresie pracy kolektora przy różnicy temperatury (absorber, a otoczenie kolektora) w zakresie 16÷48 K (W/m2), uzyskuje się wskaźnik „Cena/Wydajność” (zł/W).

Cena, a wydajność kolektora płaskiego i próżniowego?

Porównanie „Kolektor płaski czy próżniowy” pod względem wskaźnika „Cena/Wydajność”. Przyjęto 24 kolektory płaskie oraz 12 kolektorów próżniowych (jak w porównaniu cen jednostkowych). Ceny katalogowe netto producentów z roku 2012. Wydajności cieplne przyjęto z certyfikatów Solar Keymark (estif.org) dla typowego zakresu pracy (ΔT = 16÷48 K).

Średni wskaźnik dla kolektorów płaskich wynosi w zestawieniu 2,77 zł/W, podczas gdy dla próżniowych 6,38 zł/W. A zatem pozyskiwane z kolektorów próżniowych ciepło jest „drogie”. Wynika to albo z wysokiej ceny wysokowydajnych kolektorów próżniowych, ale także z niskiej stosunkowo ceny niektórych kolektorów próżniowych, przy ich niskiej wydajności cieplnej.

Jeżeli przyszły użytkownik instalacji solarnej zadaje pytanie „Kolektor płaski czy próżniowy” i najważniejszym kryterium pozostaje dla niego koszt inwestycji czy też optymalna relacja kosztów do efektów, to jak wskazują powyższe porównania, oczekiwania spełnią kolektory płaskie.

Kolektory próżniowe Hewalex na elewacji budynku przy braku miejsca na dachu
Kolektory próżniowe Hewalex w dużej instalacji solarnej