Pompy ciepła powietrze/woda w praktyce

Coraz większą popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła do ogrzewania budynków. Zapytaliśmy Użytkowników pomp ciepła typu Split o ich spostrzeżenia dotyczące działania tych urządzeń, kosztów i wygody uzytkowania.

Pompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznego

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią wysoki udział w budżecie domowych wydatków. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy korzysta się z elektrycznego podgrzewacza przepływowego lub pojemnościowego. Zastąpienie ich pompą ciepła wody użytkowej w szybki sposób redukuje koszty eksploatacyjne.

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Tryby pracy pompy ciepła - monowalentny, monoenergetyczny, biwalentny

Pompa ciepła może stanowić jedyne źródło ciepła w budynku lub też współpracujące z innym, np. kotłem grzewczym. W zależności od rodzaju współpracy rozróżnia się 4 tryby eksploatacji pompy ciepła. Tryb monowalentny pracy pompy ciepła oznacza, że pompa ciepła pokrywa w 100% potrzeby ciepła dla ogrzewania budynku...

Sprężarka inwerterowa w porównaniu do sprężarki „ON/OFF”

Sprężarki inwerterowe znajdują zastosowanie w nowoczesnych pompach ciepła typu powietrze/woda. Pompy ciepła z tradycyjnymi sprężarkami pracującymi na zasadzie „włącz/wyłącz” („ON/OFF”) wytwarzają w większości warunków pracy – nadwyżkę ciepła, co przeważnie wymusza stosowanie dodatkowych zbiorników buforowych.

Płyn w instalacji dolnego źródła pompy ciepła

Pompy ciepła typu gruntowego często nazywane są solankowymi. Nazwa ta wzięła swój początek od solanki, czyli roztworu opartego na soli NaCl. Płyn ten krążył w obiegu dolnego źródła i transportował ciepło od gruntu do wymiennika pompy ciepła. W obecnych czasach roztwory soli nie mają już zastosowania...

Określenie punktu biwalencyjnego w pracy pompy ciepła

Parametrem decydującym o uruchomieniu dodatkowego źródła ciepła jest temperatura zewnętrzna. Znając zapotrzebowanie na ciepło budynku i charakterystykę mocy grzewczej pompy ciepła wyznacza się tzw. punkt biwalencyjny, który jest graniczną temperaturą dla samodzielnej pracy pompy ciepła.  

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych.

Pompy ciepła PCWU do podgrzewania wody użytkowej

Pompy ciepła PCWU do podgrzewania wody użytkowej cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno ze strony właścicieli modernizowanych domów, jak i budujących nowe domy. Mogą być stosowane w bardzo wielu przypadkach jako główne lub wspomagające urządzenie dostarczające ciepłą wodę do budynku.

Wymienniki gruntowe poziome

Wymienniki gruntowe poziome to jedna z możliwości wykorzystania dolnego źródła ciepła. Od rodzaju gruntu zależy ilość ciepła, którą możemy pobrać z danej jednostki powierzchni. Zasada ogólnie jest jedna – im bardziej spoisty grunt i/lub wilgotny, tym więcej ciepła możemy pobrać z m2 gruntu.

Powietrzna pompa ciepła serii WBC - przykład instalacji

Zarówno pompa ciepła jak i kolektory słoneczne wymagają zasobnika, który będzie akumulował ciepło. W omawianej instalacji zastosowano 3 podgrzewacze o pojemności 1000 litrów z podłączoną instalacją solarną. Pompa ciepła została podłączona do podgrzewacza, z którego odbierana jest woda użytkowa.