Przymierzam się do przebudowy budynku gospodarczego na mieszkalny. Wiąże się to z koniecznością wymiany dachu. Jak zrobić to prawidłowo, aby zainstalować panele słoneczne? Czy są wymagane jakieś pozwolenia?

Określenie panele słoneczne nie jest precyzyjne, gdyż dla jednych oznacza kolektory słoneczne, a dla innych panele fotowoltaiczne. Jeśli chcemy zastosować kolektory słoneczne standardowo do podgrzewania wody użytkowej to zwykle wystarczy miejsce dla 3-4 kolektorów (dobór instalacji solarnej – zależnie od potrzeb wody), a więc potrzebna będzie powierzchnia dachu 7-9 m2. Inaczej będzie przy panelach fotowoltaicznych, gdzie np. „standardowa podstawowa” instalacja do domu jednorodzinnego o mocy 3 kWp wymaga zastosowania 10-12 paneli PV o łącznej powierzchni brutto rzędu 20 m2. Dla samego montażu kolektorów na budynku nie ma specjalnych wymagań co do zgody na budowę. Na pewno warto przy okazji wymiany dachu od razu przewidzieć montaż uchwytów mocujących tak, aby łatwo zainstalować później panele słoneczne (kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne). To obniży koszty i wyeliminuje ryzyko późniejszych uszkodzeń dachu. Oczywiście od razu należy dobrać wielkość instalacji i doprowadzić odpowiednią średnicę rur w przypadku kolektorów słonecznych.

Podobne artykuły

Temperatura stagnacji a sprawność kolektora słonecznego

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego jest jego cechą konstrukcyjną świadczącą o uzyskiwanej przez niego sprawności pracy. Wyższa temperatura stagnacji świadczy o zwiększonym dostępie promieniowania słonecznego do absorbera, korzystnych tzw. selektywnych (wysoka absorbcja, niska emisja) cech pokrycia absorbera oraz skutecznej izolacji cieplnej.

Nowe systemy mocujące dla płaskich kolektorów słonecznych

Od kwietnia br. w ofercie dostępne są nowe systemy mocujące dla płaskich kolektorów słonecznych. Zastępują one wcześniejsze uchwyty uniwersalne, korekcyjne oraz konstrukcje dla dachów i elewacji. Bez zmian pozostają okucia budowlane do montażu kolektorów słonecznych w połaci dachu. Nowe systemy mocowania kolektorów słonecznych wnoszą szereg korzyści istotnych dla ich montażu oraz użytkowania.

Jak wybierać panele fotowoltaiczne?

Wybór panelu fotowoltaicznego to nie tylko branie pod uwagę jego sprawności i ceny zakupu, ale przede wszystkim cech użytkowych potwierdzających odporność na trudne warunki pracy. To także okresy gwarancji mechanicznej i dopuszczającej maksymalne obniżenie sprawności w kolejnych latach eksploatacji.

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego, a ochrona przed przegrzewaniem instalacji solarnej

Rozwój technologiczny w konstrukcji kolektorów słonecznych, a także stosowanie ich do wspomagania ogrzewania budynku, spowodowało częstsze występowanie w systemach solarnych podwyższonych temperatur pracy. Przede wszystkim podwyższenie sprawności pracy kolektora słonecznego było skutkiem zastosowania szkła o większej transmisyjności (przepuszczalności) dla promieniowania słonecznego...