Przymierzam się do przebudowy budynku gospodarczego na mieszkalny. Wiąże się to z koniecznością wymiany dachu. Jak zrobić to prawidłowo, aby zainstalować panele słoneczne? Czy są wymagane jakieś pozwolenia?

Określenie panele słoneczne nie jest precyzyjne, gdyż dla jednych oznacza kolektory słoneczne, a dla innych panele fotowoltaiczne. Jeśli chcemy zastosować kolektory słoneczne standardowo do podgrzewania wody użytkowej to zwykle wystarczy miejsce dla 3-4 kolektorów (dobór instalacji solarnej – zależnie od potrzeb wody), a więc potrzebna będzie powierzchnia dachu 7-9 m2. Inaczej będzie przy panelach fotowoltaicznych, gdzie np. „standardowa podstawowa” instalacja do domu jednorodzinnego o mocy 3 kWp wymaga zastosowania 9 paneli PV o łącznej powierzchni brutto rzędu 15 m2. Dla samego montażu kolektorów na budynku nie ma specjalnych wymagań co do zgody na budowę. Na pewno warto przy okazji wymiany dachu od razu przewidzieć montaż uchwytów mocujących tak, aby łatwo zainstalować później panele słoneczne (kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne). To obniży koszty i wyeliminuje ryzyko późniejszych uszkodzeń dachu. Oczywiście od razu należy dobrać wielkość instalacji i doprowadzić odpowiednią średnicę rur w przypadku kolektorów słonecznych.

Podobne artykuły

Jak wybierać panele fotowoltaiczne?

Wybór panelu fotowoltaicznego to nie tylko branie pod uwagę jego sprawności i ceny zakupu, ale przede wszystkim cech użytkowych potwierdzających odporność na trudne warunki pracy. To także okresy gwarancji mechanicznej i dopuszczającej maksymalne obniżenie sprawności w kolejnych latach eksploatacji.

Sprawność kolektora słonecznego

Kolektory słoneczne zapewniają najniższe koszty pozyskania energii  promieniowania słonecznego, które jest bezpośrednio zamieniane na ciepło użytkowe. Sprawność pracy kolektora słonecznego w typowym zakresie temperatur roboczych, zwykle wynosi od 50 do 70%. Górną granicą sprawności kolektora jest wartość tzw. sprawności optycznej, która jest wyznaczana w trakcie badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 12975.

Temperatura stagnacji a sprawność kolektora słonecznego

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego jest jego cechą konstrukcyjną świadczącą o uzyskiwanej przez niego sprawności pracy. Wyższa temperatura stagnacji świadczy o zwiększonym dostępie promieniowania słonecznego do absorbera, korzystnych tzw. selektywnych (wysoka absorbcja, niska emisja) cech pokrycia absorbera oraz skutecznej izolacji cieplnej.

Kolektory słoneczne - zasada działania

Zasada działania instalacji solarnej jest następująca: kolektor solarny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym.