• Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, turystyczny, sportowy itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej oraz ogrzewanie budynku (lub wpomaganie ogrzewania) realizowane jest z udziałem energii odnawialnej - przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła.

Schemat M-COB/1

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + wiszący kocioł grzewczy

Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-B i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej.
UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej).


Schemat M-COB/2

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + wymiennik ciepła instalacji solarnej + wiszący kocioł grzewczy

Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR na pozycję AB-B i nastąpi podgrzewanie wody basenowej w wymienniku ciepła W/SOL (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Zastosowanie wymiennika ciepła W, pozwala przyłączyć większą powierzchnię apertury kolektorów słonecznych niż do wężownicy, dla podwyższenie efektu wspomagania ogrzewania i podgrzewania wody w basenie (w szczególności – otwartym sezonowym).
UWAGA: woda basenowa nie jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (niższe koszty eksploatacji, ale także niższy komfort wody basenowej


Schemat M-COB/3

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie CWU + wspomaganie ogrzewania budynku + podgrzewanie wody basenowej
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wymiennik ciepła wody basenowej + pompa ciepła SPLIT

Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) oraz podgrzewania wody basenowej w wymienniku W/K będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ze względu na zwiększone natężenie przepływu wody basenowej, wymienniki ciepła dobierane są zwykle z dodatkowym obejściem (bypass), co pozwala obniżyć natężenie przepływu (o 50÷80%) i zwiększyć różnicę temperaturę pomiędzy wejściem i wyjściem wody basenowej. UWAGA: woda basenowa jest podgrzewana konwencjonalnym źródłem ciepła (wyższe koszty eksploatacji, ale wyższy komfort wody basenowej). Powrót wody grzewczej z wymiennika ciepła wody basenowej W/K można również podłączyć do dolnego króćca podgrzewacza uniwersalnego PDG/U (schładzanie dolnej strefy korzystne dla warunków eksploatacji instalacji solarnej).