• Energia ze Słońca
  Dostępna bez ograniczeń
 • Energia ze Słońca
  Bezpłatna
 • Energia ze Słońca
  Bez emisji zanieczyszczeń
 • Energia ze Słońca
  Zawarta w powietrzu
 • Energia ze Słońca
  Na małe i duże potrzeby

Urządzenia i systemy polskiej firmy Hewalex oferowane są nieprzerwanie od ponad 25 lat.

Wykorzystując Energię ze Słońca wytwarzają one najtańsze ciepło lub energię elektryczną.

Aktualności

1+
20000+
1000+

Hewalex

25 lat z energią odnawialną
 • Czołowa pozycja na rynku OZE
 • Krajowa produkcja od ponad 25 lat
 • Eksport do ponad 40 krajów
 • Własne zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Udział w projektach międzynarodowych