Dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej

Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej jest pierwszym krokiem w stronę realizacji inwestycji. W przypadku instalacji prosumenckich (czyli zasilających m.in. gospodarstwa domowe) moc instalacji powinna być tak dobrana, aby energia wygenerowana w ciągu roku przez system fotowoltaiczny nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

 

W pierwszym kroku doboru należy sprawdzić jakie było zużycie energii w istniejącym budynku lub realnie oszacować zużycie energii w nowym budynku. Pozwoli to uniknąć przewymiarowania instalacji PV i utraty nadwyżek energii oddawanej do sieci, nie odbieranej następnie przez budynek.

Instalacja PV nie musi koniecznie pokrywać całkowitych rocznych potrzeb energii elektrycznej. Warto pamiętać o tym, że w ten sposób wyznacza się maksymalną moc systemu, której nie opłaca się przekraczać ze względu na obowiązujące rozliczenia energii odprowadzonej do sieci. W przypadku wytworzenia i oddania do sieci elektroenergetycznej większej ilości energii, niż jest zużywana w obiekcie, niewykorzystana w ciągu roku nadwyżka energii przepada na rzecz zakładu energetycznego.

Okres zwrotu kosztów inwestycji w zakup instalacji fotowoltaicznej

 

Zainstalowanie systemu fotowoltaicznego mniejszej mocy, nie pokrywającego w pełni rocznego zużycia, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami, które obniżałyby opłacalność inwestycji. W takim wypadku zarówno koszt instalacji, jak i oszczędności na rachunkach za energię elektryczną będą proporcjonalnie mniejsze niż w przypadku dobrania instalacji w pełni pokrywającej zużycie energii. Okres zwrotu kosztów inwestycji pozostanie na podobnym poziomie. Oznacza to, że już niewielkie instalacje fotowoltaiczne zawierające zaledwie kilka paneli pozwolą na konkretne oszczędności, a jednocześnie nie wymagają znacznych nakładów finansowych.

 

Koszty jednostkowe instalacji PV obniżają się wraz ze wzrostem zainstalowanej mocy (zł/kWp) i tym samym skraca się również okres zawrotu kosztów inwestycji. Jednak dla instalacji przewymiarowanej (produkcja energii większa niż 100% rocznych potrzeb energii obiektu), okres zwrotu kosztów zdecydowanie się wydłuża. Poniesione zwiększone koszty inwestycji nie oznaczają większych oszczędności (nadmiar wytworzonej energii oddanej do sieci i nie zużytej później przez obiekt, jest tracony).

Optymalna wielkość instalacji fotowoltaicznej

 

Mała instalacja fotowoltaiczna jest korzystnym rozwiązaniem dla osób chcących zbudować domową elektrownię, nie posiadających wystarczających środków pieniężnych lub odpowiednio dużej powierzchni dachu na zainstalowanie systemu w pełni pokrywającego własne zużycie energii elektrycznej. Dodatkowym profitem z zainstalowania instalacji o mocy mniejszej w stosunku do wyliczonego zapotrzebowania, jest zwiększenie własnego wykorzystania generowanej energii (tzw. autokonsumpcji). Pozwala to na dodatkowe podniesienie oszczędności na rachunkach, a co za tym idzie – rekompensuje nieco wyższe koszty jednostkowe budowanej instalacji, poprawiając opłacalność inwestycji.

 

Szacunkowo można przyjąć, że dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna w polskich warunkach z każdego 1 kWp mocy wytwarza około 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Jeśli więc z rachunków wynika, że zużycie energii wyniosło 3000 kWh/rok, to wybrana instalacja PV nie powinna być większa niż o mocy 3 kWp. Dzięki temu roczna produkcja energii nie przekroczy rocznego zużycia energii w domu, a inwestycja będzie maksymalnie opłacalna.

Opublikowano: 19.09.2022