Dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej

Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej jest pierwszym krokiem w stronę realizacji inwestycji. W przypadku instalacji prosumenckich (czyli zasilających m.in. gospodarstwa domowe) moc instalacji powinna być tak dobrana, aby energia wygenerowana w ciągu roku przez system fotowoltaiczny nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

Instalacja PV nie musi koniecznie pokrywać całkowitych rocznych potrzeb energii elektrycznej. Warto pamiętać o tym, że w ten sposób wyznacza się maksymalną moc systemu, której nie opłaca się przekraczać ze względu na obowiązujące rozliczenia energii odprowadzonej do sieci. W przypadku wytworzenia i oddania do sieci elektroenergetycznej większej ilości energii, niż jest zużywana w obiekcie, niewykorzystana w ciągu roku nadwyżka energii przepada na rzecz zakładu energetycznego.

Okres zwrotu kosztów inwestycji w zakup instalacji fotowoltaicznej

 

Zainstalowanie systemu fotowoltaicznego mniejszej mocy, nie pokrywającego w pełni rocznego zużycia, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami, które obniżałyby opłacalność inwestycji. W takim wypadku zarówno koszt instalacji, jak i oszczędności na rachunkach za energię elektryczną będą proporcjonalnie mniejsze niż w przypadku dobrania instalacji w pełni pokrywającej zużycie energii. Okres zwrotu kosztów inwestycji pozostanie na podobnym poziomie. Oznacza to, że już niewielkie instalacje fotowoltaiczne zawierające zaledwie kilka paneli pozwolą na konkretne oszczędności, a jednocześnie nie wymagają znacznych nakładów finansowych.

Optymalna wielkość instalacji fotowoltaicznej

 

Mała instalacja fotowoltaiczna jest korzystnym rozwiązaniem dla osób chcących zbudować domową elektrownię, nie posiadających wystarczających środków pieniężnych lub odpowiednio dużej powierzchni dachu na zainstalowanie systemu w pełni pokrywającego własne zużycie energii elektrycznej. Dodatkowym profitem z zainstalowania instalacji o mocy mniejszej w stosunku do wyliczonego zapotrzebowania, jest zwiększenie własnego wykorzystania generowanej energii (tzw. autokonsumpcji). Pozwala to na dodatkowe podniesienie oszczędności na rachunkach, a co za tym idzie – rekompensuje nieco wyższe koszty jednostkowe budowanej instalacji, poprawiając opłacalność inwestycji.

Opublikowano: 19.09.2022