Fotowoltaika z magazynem energii – Czy warto inwestować?

W dzisiejszych czasach, gdy energia odnawialna staje się coraz bardziej popularna, wiele osób rozważa zainstalowanie systemu fotowoltaicznego w swoim domu lub firmie. Jednak decyzja o zainwestowaniu w fotowoltaikę może być skomplikowana, zwłaszcza gdy rozważa się dodatkowe rozwiązanie jak magazyn energii. W niniejszym artykule omówimy korzyści i wady związane z fotowoltaiką z magazynem energii oraz ocenimy, czy warto podjąć taką inwestycję.

 

 

Korzyści fotowoltaiki z magazynem energii

 

Niezależność energetyczna: Instalacja fotowoltaiki pozwala na produkcję własnej energii elektrycznej, co oznacza mniejszą zależność od tradycyjnych dostawców energii. Dodatkowo, dodanie magazynu energii umożliwia przechowywanie nadmiaru wyprodukowanej energii na późniejsze wykorzystanie, co pozwala na większą niezależność w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii sieci oraz zwiększa efekt ekonomiczny na nowych warunkach rozliczania się z dostawcą energii. Obecny system rozliczeń promuje jak największe wykorzystanie energii na własne potrzeby, aby ograniczyć jej wysyłkę do sieci. Przy standardowej małej instalacji hybrydowej zainstalowanie magazynu jest w stanie podnieść autokonsumpcję o 20%-40%.

 

Oszczędności finansowe: Fotowoltaika pozwala na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Wyprodukowana energia może być wykorzystana do zasilania urządzeń domowych lub firmowych, co redukuje koszty eksploatacji. Magazyn energii dodatkowo umożliwia optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii, co przynosi większe korzyści finansowe oraz dodatkowo pozwala ograniczyć wzrastające napięcie w sieci.

 

Ochrona środowiska: Energia ze źródeł odnawialnych, takich jak fotowoltaika, przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Inwestowanie w takie rozwiązania wspiera walkę z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi, same magazyny energii są w stanie globalnie przyczynić się do redukcji emisji CO2, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie „ustabilizować” źródło energii jakim jest słońce i zwiększyć  udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

 

Trafnie zainwestowane pieniądze: Fotowoltaika przy ciągle zwiększającym się zużyciu energii oraz przy ciągłym wzroście jej cen to bardzo dobry pomysł na długofalową inwestycję która przez wiele lat będzie ograniczała wydatki i odciążała nasz budżet domowy. Dofinansowanie Mój Prąd 5.0 promuje rozwiązania pomagające w zwiększeniu autokonsumpcji, takie jak właśnie magazyny oraz systemy zarządzania energią. Jako firma Hewalex wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stworzyliśmy nowy system „Opti-Ener”,  o którym więcej na stronie.

 

Pomimo wielu zalet rozwiązanie to ma również jedną zasadniczą wadę

 

Wysoki koszt początkowy: Inwestycja w fotowoltaikę z magazynem energii wiąże się z pewnym kosztem początkowym. Chociaż ceny paneli fotowoltaicznych spadły w ciągu ostatnich lat, wciąż może to być znaczna inwestycja. Dodatkowo, koszt magazynu energii zwiększa wielkość początkowej inwestycji. Wadę tą można zminimalizować dzięki programowi dofinansowań Mój Prąd 5.0, co pozwala otrzymać nawet do 16 000 zł na sam magazyn oraz do 31 000 zł na całość instalacji.

 

Podsumowując

 

Fotowoltaika z magazynem energii oferuje wiele korzyści, takich jak niezależność energetyczna, oszczędności finansowe i ochrona środowiska. Jednak inwestycja ta wiąże się również z wysokim kosztem początkowym, ale dzięki pakietowi dofinansowań inwestycja zwraca się szybciej. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w fotowoltaikę z magazynem energii, warto dokładnie ocenić własne potrzeby, budżet oraz prognozowane korzyści finansowe i ekologiczne. Konsultacja z profesjonalistami w tej dziedzinie może pomóc w podjęciu decyzji oraz odpowiednim doborze.

 

Autor: Adam Moc
Dział Fotowoltaiki HEWALEX

Opublikowano: 11.10.2023