Koniec fotowoltaiki w systemie opustów

Na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021r. od kwietnia 2022 roku zostanie zlikwidowany system opustów. Oznacza to koniec fotowoltaiki jaką znamy. Ustawa przewiduje, że dotychczasowy system zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii net-billingiem, dla nowych prosumentów którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 roku.

 

Na czym polega net-biling?

 

Zakłada on odrębne rozliczenie wartości, a nie ilości jak obecnie, energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Obliczanie wartości nadwyżki energii na koncie prosumenta będzie realizował operator w oparciu o algorytm wynikający z przepisów ustawy.

Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, którzy wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 roku, mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. System net-bilingu wprowadza w życie przepisy UE obowiązujące państwa członkowskie przewidujące obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii.

System net-billingu ma stanowić zachętę dla prosumentów do większej autokonsumpcji energii. Zgodnie z zamysłem Ustawodawcy nowoczesny prosument w nowym systemie rozliczeń, to aktywny uczestnik rynku energii, który korzysta z urządzeń służących do magazynowania i zarządzania energią w gospodarstwie domowym, ale również reaguje na bodźce cenowe w celu optymalizacji wysokości swoich rachunków.

 

Jak obliczyć koszt zakupu fotowoltaiki i sprawdzić jej opłacalność? Skorzystaj z kalkulatora fotowoltaiki.
Opublikowano: 12.10.2022