Podgrzewanie wody w basenie – jakie rozwiązanie wybrać?

Woda basenowa w basenach krytych jest z założenia dogrzewana dla osiągnięcia wymaganej temperatury. Jest to o tyle łatwe, że warunki eksploatacji krytego basenu są dosyć stabilne. Zmienność temperatury i wilgotności w zamkniętym pomieszczeniu jest znacznie mniejsza niż na zewnątrz, co pozwala precyzyjnie dobrać układ podgrzewania wody basenowej. Trudniejszą sytuację spotyka się dla basenów zewnętrznych – sezonowych. Szereg czynników wpływa na zapotrzebowanie ciepła dla wody basenowej, aby utrzymać jej zakładaną komfortową temperaturę.

Podgrzewanie wody w basenie ogrodowym będzie bardziej skuteczne, gdy na czas nieużytkowania będzie on przykrywany folią lub roletą (1) – straty ciepła powstają przede wszystkim od lustra wody wskutek parowania, a także oddawania ciepła. Duże znaczenie odgrywa także osłonięcie basenu (2) – intensywny ruch powietrza  zwiększa straty ciepła z lustra wody. Podgrzewanie wody w basenie ogrodowym będzie skuteczniejsze, gdy będzie on wystawiony na bezpośrednie nasłonecznienie (3) – wszelkie przeszkody zacieniające basen będą zwiększać wymaganą ilość ciepła dla grzania wody. Ostatnim ważnym czynnikiem jest rodzaj zabudowy basenu (4) – niższe straty ciepła będą cechowały nieckę zagłębioną w gruncie.

 

Jak podgrzać wodę w basenie?

 

Można wykorzystać oczywiście konwencjonalne źródła ciepła, ale to może się wiązać z podwyższonymi kosztami eksploatacji np. kotła grzewczego. Baseny sezonowe użytkowane są w korzystnych warunkach – w porze ciepłej, wobec czego naturalnym rozwiązaniem stają się systemy oparte o Odnawialne Źródła Energii. Do dyspozycji pozostają przede wszystkim kolektory słoneczne i pompy ciepła. Należy wziąć pod uwagę, że największe potrzeby ciepła będą występowały podczas tzw. pierwszego nagrzewu wody basenowej, gdy nieckę wypełnia świeża woda – na początku sezonu lub po wymianie wody. Podgrzewanie wody trwa za pierwszym razem nawet kilka dni, bieżące straty ciepła będą później już stosunkowo niewielkie.

 

Kolektory słoneczne czy pompa ciepła?

 

Jeśli oczekiwana jest przede wszystkim komfortowa i stabilna temperatura woda basenowej, to korzystnym rozwiązaniem może być pompa ciepła typu powietrze-woda, której niezależność od nasłonecznienia, zapewnia dowolnie długi czas pracy i tym samym osiągnięcie wymaganej temperatury wody w basenie. Specjalnie przystosowane pompy ciepła wody basenowej jak np. Hewalex PCWB są przystosowane do bezpośredniego przepływu wody, co maksymalnie upraszcza prace montażowe. Dobór pompy ciepła basenowej uzależniony jest od powierzchni lustra wody basenowej oraz warunków eksploatacji (korzystania z folii/rolety).

Jeżeli ważniejsze są względy osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji, to instalacja solarna zapewni ich najniższy poziom. Do funkcjonowania instalacji solarnej wystarczy zasilanie pompy obiegowej (maks. 30-40 W), podczas gdy dla pompy ciepła będzie wymagana większa moc zasilania sprężarki (np. dla pompy ciepła PCWB o mocy grzewczej rzędu 10 kW, będzie to  około 1,8-2,0 kW.

 

Jakie rozwiązanie wybrać dla podgrzewania wody w basenie?

 

W podjęciu decyzji może pomóc zestawienie w tabeli wskazujące na korzyści i przeszkody jakie towarzyszą każdemu rozwiązaniu.

Kolektory słoneczne

Korzystne czynniki:

 • najniższy koszt wytworzenia ciepła, brak emisji zanieczyszczeń,
 • sprawdzona technologia, wysoka niezawodność i trwałość urządzeń,
 • długie okresy gwarancyjne (na same kolektory do 11 lat).

Niekorzystne czynniki:

 • wydajność uzależniona od warunków nasłonecznienia,
 • wymagana większa powierzchnia zabudowy w porównaniu do pompy ciepła,
 • wymagany wymiennik ciepła dla oddzielenia wody basenowej od kolektorów.

Pompa ciepła

Korzystne czynniki:

 • wysoki stopień wykorzystania (brak wymaganego nasłonecznienia),
 • wysoki komfort – zapewnienie wymaganej temperatury wody basenowej,
 • mała powierzchnia zabudowy urządzenia (zwykle wprost przy basenie),
 • bezpośrednie podłączenie wody basenowej, prosty układ hydrauliczny.

Niekorzystne czynniki:

 • większe niż dla instalacji solarnej zużycie energii elektrycznej (sprężarka),
 • bardziej złożona budowa niż instalacji solarnej (obieg chłodniczy itd.),
 • krótsze okresy gwarancyjne w porównaniu do kolektorów słonecznych,
 • szumy powietrza (przy bardzo cichym otoczeniu).

Opublikowano: 23.11.2022