Autokonsumpcja energii, a opłacalność instalacji PV

Autokonsumpcja energii, a opłacalność instalacji fotowoltaicznej

 

Autokonsumpcja energii elektrycznej przy typowym zachowaniu mieszkańców domu jednorodzinnego nie przekracza zwykle 20÷30% w skali roku. Najczęściej przez większą część dnia mieszkańcy domu przebywają w pracy, szkole itd. Energia wytwarzana wówczas przez instalację fotowoltaiczną trafia w większej części do sieci elektroenergetycznej. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (stan na 01.2018) nie przewiduje odsprzedaży energii elektrycznej przez właściciela instalacji PV. Może być ona rozliczona zgodnie z zasadą opustów, czyli odebrana w wysokości 80% energii oddanej wcześniej do sieci. Z tego też wynika zasadność zwiększania poziomu autokonsumpcji energii, aby całkowita wartość „prowizji” pobieranej przez sprzedawcę była jak najniższa i tym samym korzystniejszy będzie efekt ekonomiczny z zastosowania instalacji PV.

Jak sprawdzić wpływ autokonsumpcji energii na opłacalność zastosowania instalacji PV?

 

Można tego dokonać wykonując dobór instalacji fotowoltaicznej wraz z analizą ekonomiczną, gdzie możliwe jest definiowanie różnych poziomów autokonsumpcji energii. Porównując wyniki analizy dla różnych poziomów autokonsumpcji można ocenić jej wpływ na efekt ekonomiczny określonej wielkości instalacji PV w określonych warunkach zastosowania. Wykonywanie doborów i analiz ekonomicznych jest możliwe dzięki profesjonalnemu ogólnodostępnemu Kalkulatorowi PV.

Opublikowano: 03.10.2022