Etykiety energetyczne

Co to jest etykieta energetyczna?

 

Etykieta energetyczna jest dokumentem zawierającym informacje o energooszczędności danego urządzenia określając jego klasę energetyczną. Etykiety energetyczne pomp ciepła zawierają podstawowe parametry techniczne urządzenia tj.: zużycie energii elektrycznej, poziom hałasu oraz nominalną moc grzewczą w poszczególnych strefach klimatycznych (umiarkowanym, ciepłym oraz zimnym). Zadaniem etykiet energetycznych jest ułatwienie potencjalnym klientom wyboru najbardziej korzystnego, ekonomicznego a zarazem ekologicznego urządzenia.

Dane na etykiecie obliczane są dla poszczególnych założeń dotyczących zapotrzebowania na moc grzewczą budynku oraz odpowiednich warunków klimatycznych. Etykiety energetyczne należy traktować jako informacje o charakterze nietechnicznym, gdyż z punktu widzenia technicznego, czyli do doboru mocy urządzenia, czy do oceny rzeczywistej efektywności energetycznej, nie jest to informacja wystarczająca.

 

Z czego wynika klasa efektywności energetycznej?

 

Klasa efektywności energetycznej wynika z obliczonej wartości sezonowej efektywności energetycznej (ηs).  Oznacza ona wyrażony w % stosunek ilości ciepła dostarczonego przez urządzenie w całym sezonie grzewczym do rocznego zużycia energii przez to urządzenie. Poniżej tabela uwzględniająca podział klas w zależności od sezonowej efektywności energetycznej pompy ciepła wyrażonej w % (ηs):

 

Dane na temat sezonowej efektywności energetycznej w % (ηs) znajdują się w karcie produktu pomp ciepła, którą można pobrać klikając w poniższy link:

Dokumentacja techniczna – Hewalex.pl

 

Pompa ciepła A+++

 

Wszystkie modele pomp ciepła PCCO MONO posiadają najwyższe klasy energetyczne (A+++) przy temperaturze zasilania 35°C oraz klasę A++ przy wyższej temperaturze zasilania (55°C). Wyróżniającą się pompą jest PCCO MONO 15. Jest to pompa ciepła, która nawet przy najwyższej temperaturze zasilania posiada najwyższą klasę energetyczną A+++. Zestawienie klas energetycznych pomp ciepła PCCO MONO przedstawia poniższa tabela:

 

Etykiety energetyczne dla pomp ciepła do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej różnią się od etykiet przeznaczonych dla pomp ciepła przeznaczonych wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej (karta oprócz zużycia energii elektrycznej i poziomu hałasu wewnątrz budynku posiada profil rozbioru wody).

W etykietach energetycznych przeznaczonych dla pomp o funkcji grzania CO i CWU zostały wprowadzone dodatkowe informacje dotyczące warunków pracy urządzenia, dla których wyznaczono klasę efektywności energetycznej. Jest to znamionowa moc cieplna w podziale na poszczególne strefy klimatyczne (Prated) oraz temperatura zasilania instalacji dla dwóch podstawowych rodzajów ogrzewania – płaszczyznowego (35°C) oraz grzejników niskotemperaturowych (55°C).

Poniżej przykładowa etykieta energetyczna pompy ciepła PCCO MONO 6 A+++/ A++ wraz z opisem:

 

Opublikowano: 17.10.2022