Jak nie oddawać energii z fotowoltaiki do sieci?

Instalacja fotowoltaiczna stanowi świetne rozwiązanie pod względem produkowania zielonej energii elektrycznej. W zależności od mocy generatora fotowoltaicznego, dysponujemy określoną ilością energii elektrycznej. W pierwszej kolejności, bieżąca produkcja energii  jest zużywana przez urządzenia domowe. Jest to najlepszy sposób wykorzystania zielonej energii, ponieważ zużywając ją na bieżąco, nie ponosimy żadnych kosztów pracy zasilanych urządzeń . Można więc powiedzieć, że oszczędzamy na dwa sposoby. Nie kupujemy w tym momencie energii i nie oddajemy do sieci. Co jeśli wystąpi sytuacja, kiedy produkcja energii jest duża, a w domu nie ma aktualnej potrzeby korzystania z urządzeń elektrycznych? W takim przypadku, nadmiar produkowanej energii – w postaci nadwyżek – trafia do sieci elektroenergetycznej. Podlega w niej odpowiednim rozliczeniom, prowadzonym przez naszego dostawcę energii.

Co zrobić, aby zmniejszyć wartość oddawanej energii z fotowoltaiki do sieci? Można zmienić przyzwyczajenia i podporządkować się zmiennym warunkom pogodowym, jednocześnie stając się zakładnikiem pogody i czasu. Na szczęście nie musicie tego robić. Firma Hewalex wychodzi klientom naprzeciw, dzięki produktowi o nazwie Opti-Ener.

 

Sterownik Opti-Ener to inteligentne urządzenie, które potrafi w sposób automatyczny zarządzać i monitorować wewnętrzną instalacją elektryczną. Na podstawie pomiarów mocy otrzymujemy ilość energii, oraz kierunek jej przepływu dla każdej fazy. Opti-Ener umożliwia w sposób automatyczny lub zdalny uruchamiać urządzenia według aktualnej potrzeby, bądź zgodnie z ustawionym harmonogramem czasowym, w zależności od bieżącej własnej produkcji energii. Dzięki tym zabiegom zwiększamy poziom autokonsumpcji, jednocześnie minimalizując wartość energii oddawanej do sieci.

Co w przypadku, gdy chcemy ograniczyć do konkretnej wartości, lub całkowicie zablokować energię oddawaną do sieci ? Sterownik posiada możliwość komunikacji z inwerterem. Opti-Ener w czasie rzeczywistym zbiera szczegółowe dane z inwertera, na podstawie których zarządza energią, zgodnie z wprowadzonymi nastawami. Pozwala ograniczać moc elektryczną, oddawaną z inwertera do sieci elektroenergetycznej, a także monitorować pracę inwertera po stronie prądu stałego. Możliwości połączenia Opti-Ener wraz z inwerterem przedstawiono poniżej :

  • ograniczenie mocy do najmniej obciążonej fazy dla inwertera,
  • ograniczenie mocy do poziomu wynikającego z bilansowania mocy dla L1, L2, L3,
  • ograniczenie od napięcia,

 

Żyjemy w XXI wieku, jesteśmy mobilni, korzystamy z coraz nowszych technologii, urządzeń które pozwalają uprościć życie. Mamy możliwość w sposób automatyczny komunikować się i wymieniać dane. Opti-Ener jest urządzeniem inteligentnym, dzięki któremu upraszczamy swoje życie, oszczędzamy czas, a przede wszystkim pieniądze. Te cechy są kwintesencją urządzenia inteligentnego.

Opublikowano: 29.03.2023