Użytkowanie pompy ciepła – roczny koszt serwisu

Nie każdy właściciel systemu grzewczego zdaje sobie sprawę z obciążenia urządzenia, podczas jego wieloletniej eksploatacji. Ze względu na zachodzące w nim procesy cieplne i mechaniczne, można tu znaleźć pewne analogie do samochodu stanowiącego zwykle przedmiot codziennego użytku. Mało kto ma wątpliwości co do potrzeby stałego dbania o stan techniczny samochodu i dokonywania wymaganych przeglądów, czy też innych czynności serwisowych. Ile więc wynoszą roczne koszty serwisu pompy ciepła i czy ważna jest dbałość o stan techniczny urządzenia?

Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ciepła bardzo często pracuje ponad 2000 godzin rocznie, a więc kilka razy dłużej niż silnik w użytkowanym standardowo prywatnym samochodzie. Taki fakt powinien więc uświadomić właścicielowi jak ważna jest dbałość o stan techniczny pompy ciepła lub innego urządzenia, dla zapewnienia jego bezawaryjnej pracy w całym okresie minimum 15-20 lat użytkowania.

Mówiąc o serwisie pompy ciepła powinno się brać pod uwagę nie tylko kwestie usuwania awarii czy niedomagań, ale przede wszystkim nie dopuszczania do ich powstawania. Służyć temu ma stała dbałość o stan techniczny urządzenia, w czym pomóc mają przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis, a także samodzielna kontrola i obserwacja pracy całego systemu ogrzewania.

 

Jak często wykonywać przegląd pompy ciepła?

 

Zdecydowana większość producentów pomp ciepła wymaga dokonywania 1 lub nawet 2 przeglądów okresowych w ciągu roku. Zazwyczaj od dopilnowania tego obowiązku uzależnione jest utrzymanie gwarancji na urządzenie. Ten fakt warto wziąć pod uwagę podczas wyboru pompy ciepła, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi wydatkami stanowiącymi znaczący udział w rocznych kosztach jej pracy. Koszt takiego obowiązkowego przeglądu wynosi obecnie (stan na 03.2023) od 400 do 700 zł zależnie od producenta, nie licząc ewentualnej wymiany zużytych lub uszkodzonych części.

 

Jakie czynności obejmuje przegląd pompy ciepła?

 

Przegląd pompy ciepła powietrze/woda zawiera szerszy zakres czynności niż w przypadku mniej obecnie popularnych gruntowych pomp ciepła. To nie tylko sprawdzenie stanu filtrów wody grzewczej, działania zaworu bezpieczeństwa, czy ciśnienia w układzie grzewczym. W przypadku powietrznej pompy ciepła przegląd wiąże się dodatkowo z kontrolą stanu zanieczyszczenia parownika, swobody przepływu powietrza i prawidłowej pracy wentylatora, a także drożności odpływu skroplin z jednostki zewnętrznej.

 

Czy można ograniczyć częstotliwość i koszty przeglądów pompy ciepła?

 

Jako idealny przykład mogą tu posłużyć nasze pompy ciepła typu monoblok lub split. Są one fabrycznie przystosowane do prowadzenia zdalnej obsługi i diagnostyki pracy. Dzięki temu właściciel otrzymuje 5-letni okres opieki gwarancyjnej. Co istotne i korzystne dla niego, to fakt, że producent nie wymaga w tym okresie wykonywania okresowych kosztownych przeglądów pompy ciepła. Potrzeba wykonania przeglądu może zostać zakomunikowana automatycznie przez system EKONTROL DIAGNOSTYKA w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, a nie w stałym przedziale czasu.

System EKONTROL DIAGNOSTYKA powstał na bazie wieloletniego doświadczenia producenta pomp ciepła. Jego działanie opiera się na ciągłej analizie pracy pompy ciepła monoblok lub split (PCCO MONO lub PCCO SPLIT). Stały pomiar dotyczy aż 54 parametrów, a odpowiednie algorytmy przekładają te informacje na zalecenia pozwalające na wczesnym etapie uniknąć powstania poważniejszych nieprawidłowości lub awarii.

Przykładem może być wykrywanie zanieczyszczenia parownika a także filtrów wody. Szczegółowej analizie pracy podlega złożony układ chłodniczy, gdzie wczesne wykrycie nieprawidłowości oznacza znaczną oszczędność. Stwierdzenie nawet niewielkiego ubytku czynnika chłodniczego w dłuższym czasie może unieruchomić pompę ciepła i narazić na większe koszty jej napełnienia i ponownego uruchomienia.

Automatycznie generowane przez system EKONTROL DIAGNOSTYKA raporty są przesyłane bezpośrednio do właściciela pompy ciepła. Czynności serwisowe są wymagane jedynie przy stwierdzeniu ewentualnych nieprawidłowości w pracy.

Opublikowano: 29.03.2023