Układ pomiarowy OPTI-ENER

Zasada działania systemu OPTI-ENER została oparta o własny układ pomiarowy realizowany przez sterownik OPTI-ENER. Prawidłowy montaż i połączenie żył pomiarowych napięcia oraz przekładników prądowych dla pomiarów natężenia prądu jest kluczową kwestią działania systemu.

Sterownik OPTI-ENER został wyposażony w przewód wielożyłowy. Każda z żył przewodu jest oznaczona co niweluje  ryzyko błędów jak i usprawnia proces montażu. Przewód wielożyłowy został fabrycznie połączony od strony sterownika. Połączenie układu pomiarowego ogranicza się do drugiego końca przewodu. Uproszczony schemat połączenia przedstawiono na poniższym schemacie[rys.1].

 

 

Najważniejszą kwestią prawidłowego połączenia układu pomiarowego jest zachowanie kolejności faz w relacji napięcie – natężenie prądu.

• Pomiar napięcia fazy L1 odpowiada pomiarowi natężenia prądu CT1, CT2

• Pomiar napięcia fazy L2 odpowiada pomiarowi natężenia prądu CT3

• Pomiar napięcia fazy L3 odpowiada pomiarowi natężenia prądu CT4

Nie zachowanie powyższych wytycznych będzie skutkować nieprawidłowymi odczytami wartości mocy czynnej wyliczanej przez sterownik OPTI-ENER. Jest to uwarunkowane zjawiskiem przesunięcia fazowego.

 

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest odpowiedni montaż przekładnika prądowego. Przekładniki prądowe służą do pomiaru wartości natężenia prądu oraz wyznaczania kierunku przepływu energii. Układ pomiarowy systemu OPTI-ENER realizuje pomiar natężenia prądu przy wykorzystaniu przekładników prądowych z rozpinanym rdzeniem występujących w trzech wariantach : SCT010, SCT019s, SCT031QL. Różnią się one zakresem pomiarowym, oraz gabarytami, które wpływają na maksymalny możliwy przekrój przewodu mierzonego.

• SCT010 (50A) – maksymalny przekrój przewodu mierzonego 10 mm2

• SCT019s (300A) – maksymalny przekrój przewodu mierzonego 70 mm2

• SCT031QL (300A) – maksymalny przekrój przewodu mierzonego 240 mm2

Przekładnik prądowy posiada dwie żyły : dodatnią (czarna), ujemną (biała) oraz oznaczenie w postaci strzałki na swej obudowie.

Zgodnie ze schematem [rys.1] przewody dodatni i ujemny łączymy z przewodami dodatnim i ujemnym odpowiedniego kanału pomiarowego (CT1:CT4) wiązki wielożyłowej OPTI-ENER. Strzałkę kierujemy w stronę OSD (operatora sieci dystrybucyjnej).

 

Połączony układ pomiarowy zgodnie z powyższymi wytycznymi zapewni prawidłowe działanie systemu OPTI-ENER.

Opublikowano: 16.02.2024