Czy w naszym klimacie warto stosować instalacje solarne do wspomagania ogrzewania domu? Sąsiedzi zainstalowali zestaw solarny i w okresie zimowym obserwuję, że kolektory są pokryte szronem przez prawie cały dzień. Czasami szron pokrywa więcej niż połowę ich powierzchni i dopiero z końcem dnia ustępuje.

Zazwyczaj mała instalacja solarna dla podgrzewania wody użytkowej jest najbardziej opłacalna ekonomicznie. Instalacja przeznaczona do wspomagania ogrzewania wymaga większych nakładów finansowych i może być mniej sprawna jeśli poza sezonem grzewczym ciepło nie będzie wykorzystane np. dla podgrzewania wody basenowej. Okres zwrotu kosztów inwestycji zależy od tego jakie paliwo jest wykorzystywane do pracy kotła i jaką cechuje się on sprawnością pracy. Im droższe paliwo, tym krótszy będzie okres zwrotu kosztów inwestycji. Szczególnie warto więc stosować instalację solarną, gdy ogrzewanie budynku a także woda użytkowa jest podgrzewana np. przez kocioł na olej opałowy, gaz płynny lub elektrycznie. Przy gazie ziemnym czy też węglu okres zwrotu kosztów będzie nieco wydłużony, ale nadal w korzystnym zakresie kilkunastu lat (żywotność instalacji solarnej jest zakładana na minimum 20-25 lat). W okresie zimowym, w mroźne i słoneczne dni, kolektory słoneczne mogą pracować z wysoką efektywnością. Oczywiście zimowy dzień jest krótszy i do powierzchni absorbera dociera mniejsza ilość energii słonecznej, ale można się spodziewać co najmniej wstępnego podgrzania wody użytkowej. Zaleganie szronu i śniegu dotyczy przede wszystkim kolektorów próżniowych, które ze względu na niskie straty ciepła nie są stanie rozmrażać powierzchnię rur próżniowych. W krajach o podobnym do Polski klimacie, np. w Austrii, czy też w Niemczech, kolektorów próżniowych instaluje się niewiele (2-10% udziału w rynku, dane: estif.org). Wynika to z wieloletniego doświadczenia klientów, a także wyników badań wskazujących na fakt krótszej i mniej wydajnej pracy kolektorów próżniowych w okresie zimowym. Z kolei w okresie letnim wydajność pracy kolektora próżniowego jest porównywalna z kolektorem płaskim. A przy tym wysokiej klasy kolektory próżniowe są znacznie droższe w zakupie – w porównaniu do kolektorów płaskich nawet 5-6 razy w przeliczeniu na powierzchnię czynną (apertury). Należy więc w pierwszej kolejności rozważać stosowanie kolektorów płaskich ze względów techniczno-cenowych. Dla większości sytuacji ich zastosowanie przynosi najkorzystniejsze efekty ekonomiczne, także w przypadku wspomagania ogrzewania domu.

Podobne artykuły

Wymagania dla przewodów do instalacji solarnej

Przy wyborze przewodów do instalacji solarnej należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki pracy związane z możliwością okresowego występowania podwyższonych temperatur pracy. Tak więc materiał z którego wykonano rury, połączenia i uszczelnienia oraz izolacja cieplna muszą zapewniać trwałą odporność na utrudnione warunki eksploatacji.

Jakie rury zastosować w instalacji solarnej?

Dobór średnicy przewodów do instalacji solarnej jest szczególnie ważny dla zapewnienia prawidłowych warunków jej eksploatacji. Dowiedz się, jakie skutki może przynieść nieodpowiednio zastosowana średnica przewodów w instalacji solarnej.